Adatvédelmi nyilatkozatPrint
There are no translations available.

Utolsó módosítás: 2018. május 29.

Az https://www.agrarium.eu magántulajdonú honlap (továbbiakban Honlap) tulajdonosa, üzemeltetője jelen nyilatkozatával tájékoztatja a Honlap látogatóit és regisztrált felhasználóit (továbbiakban Felhasználó) a Honlap adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről.

Érintett felek: Adatkezelő és a Felhasználó

Az adatok kezelője (Dobák Péter, 6783 Ásotthalom, Móra Ferenc u. 4), valamint az általa írásban megbízott, a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot, a Felhasználási Feltételeket illetve a hatályos jogszabályokat elfogadó és betartó személy(ek) (továbbiakban: Adatkezelő). Az Adatkezelő mindenkor szem előtt tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, mely szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.

Felhasználó: a Honlapra érkező bármely regisztrált felhasználó, legyen akár természetes, vagy jogi személy. Felhasználó a Honlap használatával, a szolgáltatások igénybevételével, a regisztráció kitöltésével nyilatkozik arról, hogy az Adatvdelmi Nyilatkozatot és az ahhoz szorosan kapcsolódó Felhasználási Feltételeket megértette, mindennemű befolyástól mentesen elfogadja és a benne foglaltakat önmagára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

Kezelt adatok

A Honlap megtekintése során a technikai működés sajátosságai miatt automatikusan rögzítésre kerül a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, a Felhasználó IP címe, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer adatai, valamint a belépő és a kilépő oldal URL-je. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generálhat. Az Adatkezelő ezeket az adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, azokat kizárólag látogatottsági statisztikák elkészítésére használja.

A szolgáltatások igénybevételéhez az Adatkezelő kétszintű jogosultsági kört alakított ki.

Az első lépcsőben a honlapra érkező látogatók - regisztráció nélkül, vendég státuszban - megtekinthetik a már regisztrált vállalkozások standján elhelyezett termékeket és az ahhoz kapcsolódó valamennyi információt (ár, keresett és kínált mennyiség, fajta, szezon, minőség stb.). Vendég státuszú Felhasználó számára a regisztrált vállalkozások alapadatai és elérhetőségei nem láthatóak.

A második lépcső alapján a Honlapot azok látogathathatják, akik a Honlaphoz kapcsolódó regisztrációs űrlapot kitöltötték. A regisztrált felhasználók jogosultak a honlapon a saját profiljuk kialakítására és kezelésére, az ezzel kapcsolatos tartalmak feltöltésére. A regisztráció során kötelező megadni a Felhasználó magánszemély vagy vállalkozás valódi nevét, e-mail címét, egy jelszót, valamint a vállalkozásának típusát (őstermelő, nagy-, kiskereskedő, magánszemély, egyéb vállalkozás), és vállalkozásának települését. A Felhasználó e-mail címe és az üzleti partnerekkel kapcsolatos adatai a Honlap szolgáltatásainak igénybevétele során a többi felhasználó számára csak akkor válnak megismerhetővé, ha ehhez a Felhasználó a Honlap felületén hozzájárul. A Felhasználó számára lehetőség van egyéb, opcionális adatok megadására is. Ezen opcionális adatok megadása önkéntes és a Felhasználó maga dönti el, hogy más Felhasználók számára mely adatok legyenek láthatóak. A Honlap egyik további funkciója, hogy a regisztrált Felhasználónak lehetősége van egy adott felhasználói profilnak avagy magának a Honlapnak az ajánlására egy, a Felhasználó számára ismerős, harmadik személy(ek) részére. Ez utóbbi esetben a felhasználói profilt/Honlapot ajánló az adott ajánlás rendszeren keresztül történő elküldésekor (e-mail) meg kell, hogy adja a számára ismerősként megjelölt harmadik személy nevét és e-mail címét. Ugyanakkor ezen ajánlás céljából felsorolt, nem regisztrált harmadik személyhez (személyekhez) kapcsolódó személyes adatokat a rendszer az elektronikus küldemény (ajánlás) továbbítását követően semmiféle módon nem tárolja, nem kezeli.

Regisztált felhasználóink adatlapja alapértelmezés szerint publikus és az az első lépcsőben, tehát regisztráció nélkül megtekintők számára is elérhető, a fent említett korlátozások mellett. Mindezek mellett Felhasználónak lehetősége van arra, hogy profilját és valamennyi adatát kizárólag regisztrált Felhasználókkal ossza meg, azaz a publikusságot megszüntesse. Ehhez a Vállalkozás - Adatmódosítás menüpontban az 'Engedélyezi, hogy nem regisztrált látogatók is megtekinthessék Vállalkozását?kérdésnél a NEM értéket kell bejelölnie.

Az adatkezelés célja

A látogatás időpontjai, az IP cím, a belépő- és kilépő oldal URL-je, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működési sajátosságainak megfelelően automatikus. Ezekből az adatokból az Adatkezelő statisztikai adatokat generál. A Honlapon való regisztráció során az Adatkezelő kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja a Honlap szolgáltatásainak igénybevételét, javítását szolgálja, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében az Adatkezelő és a Felhasználó közötti kommunikációt biztosítja. Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására is sor kerül.

Az adatkezelés időtartama

A Honlap bizonyos szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyezhetnek el a Felhasználó számítógépén. Ezen kisméretű programok a Felhasználó azonosítását és a Honlap könnyebb személyre szabhatóságát szolgálják. Ezen programok Felhasználó számítógépében kárt nem okoznak. Amennyiben Felhasználó a számítógépén tiltja a cookie-fogadást, az a Honlap szolgáltatásainak igénybevételét akadályozhatja, emellett előfordulhat, hogy bizonyos funkciók, vagy oldalak nem tökéletesen jelennek meg, vagy nem használhatóak megfelelően.A regisztráció során megadott adatok módosítását, illetve a keresett/kínált termékek és szolgáltatások valamennyi paraméterét a Felhasználó bármikor módosíthatja.

Általános adatvédelmi tudnivalók

A Honlap használatával, a szolgáltatások igénybevételével, a regisztráció kitöltésével Felhasználó hozzájárul, hogy az Adatkezelő a személyes adatait kezelje, és azokat statisztikai, közvetlen üzletszerzési és piackutatási célból, valamint szolgáltatásai minőségének javítása céljából felhasználhassa. A személyes adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik. Felhasználó a regisztráció során a saját személyes adatait köteles megadni. Felhasználó emellett felelős azért, hogy az általa megadott adatok a valóságnak teljes mértékben megfeleljenek, és ne legyenek félreérthetőek, vagy többféleképpen értelmezhetőek.
Amennyiben Felhasználó regisztrációkor nem a saját adatait (például de nem kizárólagosan: harmadik fél adatait) adja meg, akkor Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának korlátozására, törlésére, és/vagy Felhasználóval szembeni kártérítésre. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa a regisztrációkor megadott neve, e-mail címe, valamint a rendszer által generált azonosítója a Felhasználó által a rendszeren keresztül küldött elektronikus levelek fejlécében megtalálhatóak legyenek.

Felhasználó a Honlapra feltöltött tartalmat, illetve azok egyes részeit kizárólag saját felhasználás céljából kezelheti. Felhasználó nem jogosult ezen tartalmak bármilyen eszközzel és/vagy formában történő terjesztésére, tárolására (például, de nem kizárólagosan: adatbázisokban), átvételére, fénymásolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára és bárminemű egyéb, a Honlap által nyújtott szolgáltatások igénybevételén túlmutató felhasználásra.

Az Adatkezelő ezzel kapcsolatban minden jogot magának tart fenn.

A Honlapra feltöltött profilok tartalmát és a feltöltött képeket a Adatkezelő teljes körűen nem ellenőrzi, így ezekért semminemű felelősséget nem vállal. Amennyiben adatkezelőnek tudomására jut, hogy valamely Felhasználó által a Honlapra feltöltött profil bármely tartalma (akár adat vagy kép) harmadik fél (felek) személyiségi vagy szerzői jogait sértik, úgy ezeket onnan eltávolítja.
Felhasználó hozzájárul, hogy a Honlapa feltöltött profilok tartalmát részben vagy egészben az Adatkezelő nyomtatott vagy egyéb on-line kiadványokban felhasználhatja.

A felhasználói profiltartalomra vonatkozó tájkékoztatás

Felhívjuk Felhasználó figyelmét, hogy a Felhasználó profiljába feltöltött valamennyi publikus tartalom (keresett/kínált termékek paraméterei, a Felhasználó személyes adatai) esetében, a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa közzétett személyes vagy egyéb adatait mások kezeljék (rögzítsék, használják, újra nyilvánosságra hozzák, stb.) A Felhasználói profilban közöltek alapján mások a Felhasználó személyét érintő - nem feltétlenül valós -, esetleg politikai véleményét tükröző, világnézetére, származására, stb. vonatkozó következtetéseket vonhatnak le. A Felhasználó által a közétett adatai további kezelésének jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3. § (5) bekezdésében meghatározott vélelem, amely szerint az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni a közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. Adatkezelő a profilokban publikusan megjelenő tartalmat nyilvános közszereplésnek tekinti, ezért ezeket korlátlan ideig nyilvánosan hozzáférhetővé teheti, nem köteles eltávolítani, anonimizálni vagy törölni. Mindezek mellett az egyes Felhasználói profilokban megjelenő publikus tartalmat Felhasználó bármikor módosíthatja, avagy törölheti. A Felhasználó által törölt adatokat az Adatkezelő nem tárolja tovább, azok végleges törlésre kerülnek.

Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és az általa írásban megbízott - a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot, a Felhasználási Feltételeket és a mindenkori hatályos jogszabályokat elfogadó és betartó - személyek férhetnek hozzá.
Felhasználó engedélye nélkül Felhasználó személyes adatait az Adatkezelő harmadik fél számára nem adja ki, kivéve a törvényben előírt kötelezés és a hatósági eljárás eseteit. Az Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, szükség esetén kikéri az adatvédelmi biztos véleményét.
A Honlap felületén a Felhasználó által megadott adatok közül valamennyi adat nyilvános, melyekhez a Felhasználó előzetesen hozzájárul.
A jelszó elvesztése, elfelejtése esetén a Felhasználó kérésére a rendszer újra kiküldi a Felhasználó jelszavát Felhasználó e-mail címére, amennyiben az új jelszó kérésekor a Felhasználó a regisztráció során megadott e-mail címet megadja.

Felhasználó jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Személyes adataik kezeléséről minden Felhasználó tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatást a Kapcsolat menü alatt kérheti bárki, érintettsége igazolásával és levelezési címének megadásával.
Felhasználó a saját profiljához tartozó adatok tartalmát bármikor módosíthatja, avagy törölheti. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ennek keretében kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, letöltését is az Adatkezelőtől a Kapcsolat menü alatt.

Adatbiztonsági intézkedések

Az adatok tárolása harmadik fél szerverén és tárhelyén történik. A megbízott szolgáltató az általa őrzött személyes adatokat a tőle elvárható gondossággal és módszerrel védi attól, hogy azok részben vagy egészben illetéktelen kezekbe kerüljenek, gondoskodik az adatok biztonságáról, és megakadályozza azok jogosulatlan felhasználását.
Emellett Adatkezelő törekszik arra, hogy az oldal technikai szempontból minél biztonságosabban működjön. Ennek ellenére – az Internet sajátosságaiból kifolyólag, valamint mivel a Honlap a fent említett módon egy tőle független szolgáltató tárhelyén és szerverén fut – az oldalon közzétett adatok
biztonságát – részben rajta kívülálló okok miatt – az Adatkezelő nem tudja teljes mértékben garantálni. Ezért Adatkezelő felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy kizárólag olyan információkat tegyen közzé, melynek bármilyen, az Adatkezelőn kívülálló okból (például de nem kizárólagosan bűncselekmény) történő kikerülése nem okoz neki sem anyagi, sem másféle kárt, ugyanis Adatkezelő ilyen esetben semminemű felelősséget nem vállal a kikerült adatokért.

Jogérvényesítési lehetőségek

Ha a Felhasználó úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor kérjük, vegye fel az Adatkezelővel a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Felhasználónak emellett lehetősége van, hogy jogorvoslati igényét bíróság előtt is érvényesítse, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Erre, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény tartalmazza.

Adatkezelő kikötése

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az Adatvédelmi Nyilatkozatát megváltoztassa. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok jelen tájékoztatóban meghatározott céltól eltérő kezelését, kivéve a törvényi előírás avagy a hatósági intézkedés esetét. Az erre vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő legalább öt nappal előre közzéteszi honlapján. Amennyiben a Felhasználó ezt követően a szolgáltatást igénybe veszi, ezzel az új feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.