Felhasználási feltételekPrint
There are no translations available.

Utolsó módosítás: 2015. január 1. 00:00
 

A felhasználási feltételek módosításának lehetősége


A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltéteket a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával – azaz az agrarium.eu szolgáltatásba történő belépéssel - elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.


A szolgáltatás


A szolgáltatás jelenti az agrarium.eu alatt elérhető összes szolgáltatást és funkcióját, továbbá az agrarium.eu-n történő megjelenítésre képes eszközök igénybe vételét.
A holnap fő szolgáltatása az, hogy az európai mezőgazdasági szereplők létre tudják hozni saját profiljukat, saját virtuális standjukat egy virtuális agrárpiacon, s ezen keresztül be tudják mutatni az általuk keresett és/vagy kínált termékeiket, szolgáltatásaikat, és a termékkel kapcsolatos valamennyi információt (kép, szezon, ár, minőség, mennyiség, az árufelvétel helye, stb).
A honlapon a gazdasági résztvevők ki tudják alakítani saját üzleti kapcsolatrendszerüket, valamint lehetőséget biztosít arra, hogy megtalálják preferenciáiknak leginkább megfelelő üzleti partnereiket.
A szolgáltatást az agrarium.eu nyújtja, mellyel kapcsolatban ön megértette és elfogadja az alábbiakat:

 • regisztrációjával Ön kijelenti, hogy mezőgazdasággal kapcsolatos tevékenységet folytat (agrárjellegű termékekre nagybani keresletet támaszt, illetve azokat mennyiségtől függetlenül eladásra kínálja), és ezt a tevékenységet az agrarium.eu standján megjeleníti;
 • amennyiben regisztrálj, meg kell adnia egy érvényes e-mail címet, valamint a regisztrációs folyamatban választania kell egy jelszót;
 • a jelszó titokban tartásáért ön felel;
 • a Szolgáltatót haladéktalanul értesíti a felhasználói azonosítóval történő minden jogosulatlan használatról;
 • az Ön szerződéskötési képessége nem korlátozott;
 • hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató kérése alapján bizonyos, korlátozott információt nyújt magáról (amely információnak időszerűnek, teljesnek és a valóságnak megfelelőnek kell lennie); és
 • ezt az információt fenntartja és frissíti annak érdekében, hogy időszerű, teljes és a valóságnak megfelelő legyen.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik (1) nem mezőgazdasági tevékenységet folytatnak, illetve (2) bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek, különösen, ha a felhasználó által az agrarium.eu szolgáltatáson keresztül megjelenített tartalom:

 • védjegyet sért,
 • mai vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a felhasználó anyakönyvezett neve.
 • más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név,
 • obszcén vagy trágár kifejezés,
 • rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális vagy politikai és világnézeti hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés és magatartás,
 • burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.

Jelen szolgáltatást természetes magánszemélyek és vállalkozások egyaránt igénybe vehetik, akik mezőgazdasággal kapcsolatos termékeket vagy szolgáltatásokat kínálnak vagy keresnek.
Amennyiben az Ön vagy vállalkozásának neve vagy egyéb azonosításra alkalmas adata félrevezető, a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a felhasználó kilétét további, a felhasználóra vonatkozó adat, akár a személyi azonosításra alkalmas fényképes dokumentum, vállalat esetén Cégbírósági bejegyzés vagy Őstermelői igazolvány bekérésével ellenőrizze, a félrevezető azonosítók használata elkerülése érdekében. Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az ellenőrző e-mailt 24 órán belül megválaszolja, ellenkező esetben a felhasználói státusa törlésre kerülhet. Amint a Szolgáltató tényleges tudomást szerez a vélelmezett félrevezető azonosító használatáról, a Szolgáltató jogosult a felhasználók hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni.
Az agrarium.eu nem tartozik felelősséggel ezen kötelezettség nem teljesítésével okozott hiányért vagy károkért. Ezt meghaladóan Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy valamennyi felhasználó adatait, beleértve az Önéit is, az agrarium.eu összegyűjtse, felhalmozza, azokat a Szolgáltató rendszerébe integrálja valamint az így az öntől és más felhasználóktól összegyűjtött adatokat anonim statisztikai célokra (mezőgazdasági piacelemzések, trendek, árszínvonalak alakulása stb) felhasználja. Megértette és hozzájárul ahhoz, hogy ettől eltérő rendelkezés hiányában az agrarium.eu semmilyen módon nem kontrollálja, ellenőrzi vagy nem hagyja jóvá az információt az agrarium.eu-n. Az agrarium.eu keretrendszerén belül az egyes funkciók és szolgáltatások különböző adatkezelés szabályokat alkalmazhatnak, mely adott szolgáltatás illetve funkció igénybevételekor a felhasználót tájékoztatja/hozzájárulását kéri.
Az agrarium.eu fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó felé megtagadja.


A szolgáltatás ára


Az agrarium.eu honlapra történő regisztráció és a hozzá kapcsolódó profil létrehozása, valamint valamennyi szolgáltatás igénybevétele díjmentes.
Az agrarium.eu fenntartja a jogot, hogy szolgáltatásainak részét vagy egészét érintő árpolitikáját maga határozza meg az aktuális piaci igényeknek megfelelően. A szolgáltatás árának esetleges változásáról az agrarium.eu minden esetben tájékoztatja meglévő és leendő Felhasználóit.


Felhasználói magatartás


Ön beleegyezik abba, hogy felelősségteljes magatartást tanúsít, és más felhasználókkal és tagokkal szemben tiszteletteljesen viselkedik.
Ezen feltételek elfogadásával beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást nem használja más tagok zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre, az emberi méltóság és az egyenlőség alkotmányos elvének megsértésére vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. Az agrarium.eu fenntartja a jogot, hogy törölje vagy korlátozza azokat a felhasználókat, illetve felfüggessze azokat a funkciókat, akik vagy amelyek használatával más egyéneket zaklattak akár üzenőfalakon, magánüzenetek formájában, listák útján, a szolgáltatáson keresztül megjelenített tartalmakkal vagy bármely más nyilvános felületen vagy módon.


Tartalom


A https://www.agrarium.eu honlap – ideértve különösen, de nem kizárólagosan a grafikai elemeit, struktúráját, működését biztosító adatbázisát, tartalmát stb. – szerzői jogvédelem alatt áll, ezekkel kapcsolatban Szolgáltató minden jogot magának tart fenn.
Ön teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit az agrarium.eu szolgáltatás keretrendszerén belül elhelyez vagy bármely agrarium.eu szolgáltatás felületén megjelenít, ideértve, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat, termékeket, árakat, az ön vállalkozásának bármely üzletvitelével kapcsolatos adatokat az agrarium.eu szolgáltatáson keresztül és bármely tartalom következményeit is.
Az agrarium.eu automatikusan nem ellenőrzi a felhasználók által elhelyezett, megjelenített, közzétett tartalmakat. Az agrarium.eu mint közvetítő szolgáltató nem felelős a továbbított információért.
Az agrarium.eu, mint közvetítő Szolgáltató, nem felelős a Felhasználók közötti interakciók (kapcsolatfelvétel, tárgyalás, üzletkötés, pénzügyi elszámolás stb) bármelyikére visszavezethető, bármely Felhasználó üzleti érdekeit veszélyeztető vagy sértő magatartásért. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az agrarium.eu szolgáltatásain keresztül létrejött, a Felhasználók közötti valamennyi üzleti kapcsolat sikerességéért vagy kudarcáért az agrarium.eu semmilyen felelősséggel nem tartozik, kártérítésre nem kötelezhető.
Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az agrarium.eu minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, vagy anyagokra történő hivatkozást (linket), amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál.
Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az agrarium.eu minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat vagy anyagokra történő hivatkozást (linket), melyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Ezekben az esetekben az agrarium.eu minden értesítés nélkül törölheti a felhasználót.
A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például - de nem kizárólagosan - az alábbiakat:

 • Az agrarium.eu szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;
 • Bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldal kereső vagy visszafejtő, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel az agrarium.eu szolgáltatás vagy annak bármely része elérhető, módosítható vagy indexelhető;
 • Az agrarium.eu számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet (hacking);
 • Más tagokról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy e-mail címeket);
 • Az agrarium.eu szolgáltatás weboldalai bármely részének újraformázása vagy szerkesztése;
 • Megszerzett anyagok publikálása;
 • Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő létesítése;
 • (h)Nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése vagy továbbítása, mint a "spam", vagy más tagoknak küldött lánclevelek (hoax), vagy a többi tagnak a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása, ideértve az adatlapon elhelyezett és mások jogait sértő fényképeket, a termékportfólió vagy a vállalkozás bemutatása során, illetve a fórumban, az oda nem illő zavaró, agresszív vagy témán kívüli ("offtopic") hozzászólásokat, hirdetéseket, illetve azokat az ismételt hozzászólásokat és hirdetéseket, amelyeket több topikban, rövid időn belül "flood"-szerűen szórnak szét. Ezek - egy bejegyzés meghagyása mellett - törlésre kerülnek. Szándékos floodnak számít, ha valaki az adott hozzászólást vagy hirdetést egy vagy több témakörben, több alkalommal helyez el.
 • Bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül;
 • Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat az agrarium.eu hivatalosan támogatja vagy hagyta jóvá;
 • Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát;
 • Vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek közzététele vagy továbbítása;
 • Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik;
 • Hamis vagy félrevezető információ rendelkezésre bocsátása.

 

A felhasználó kérésére történő adatmódosítás


E-mail cím megváltoztatása, felhasználói profil törlése
Az e-mail cím átírásához vagy profil törléséhez az agrarium.eu azonosítás céljából jogosult a felhasználótól személyes azonosításra alkalmas igazolványt, illetve e-mail címet kérni, így az agrarium.eu kérheti, hogy a felhasználó

 • a regisztráció során megadott e-mail címről kérje az adatmódosítást
 • vagy azt, hogy küldje el az agrarium.eu részére egy az azonosításra alkalmas fényképes igazolványát
 • vagy személyazonosságát egyéb, az agrarium.eu által elfogadott módon bizonyítsa

 

Elhunyt személyek vagy megszűnő vállalkozások regisztrációi


Elhunyt személyek vagy megszűnő vállalkozások adatlapjának töröltetése ügyében egy közeli hozzátartozó vagy hivatalos képviselet, esetleg jogutód járhat el a szükséges dokumentumok bemutatásával. További információért vegye fel velünk a kapcsolatot.


Szavatosság kizárása


Az agrarium.eu és annak tulajdonosa, társvállalatai, használatba adói, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárnak bármely és minden felelősséget az agrarium.eu szolgáltatáson elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. Az agrarium.eu kizár bármely és minden felelősséget az egyes tagok és fejlesztők által tanúsított magatartásért különösen az egyes alkalmazásokon keresztül vagy által tanúsított magatartásokért.
Az agrarium.eu szolgáltatás keretrendszerében vagy az azon keresztül elérhető és/vagy megjelenített szolgáltatások, termékek, funkciók és minden anyag, információ minden szavatosság nélkül, "ahogy vannak", úgy bocsáttatnak rendelkezésre.
Ön beleegyezik abba, hogy az agrarium.eu szolgáltatást és a szolgáltatás keretrendszerén belül megjelenített alkalmazásokat kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy az agrarium.eu nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.
Minden a szolgáltatásból eredő jogvita, amelyet békés úton nem sikerül rendezni, a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékessége alá tartozik, hatáskörtől függően.
A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.


Kártalanítás, kártérítés


Ön beleegyezik abba, hogy az agrarium.eu-t kártalanítsa minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely az Ön agrarium.eu szolgáltatás-használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igényből, hiányból, kárból (tényleges és következményes), perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered. Ezekben az esetekben a Szolgáltató írásban értesíti önt az igényről, perről vagy eljárásról.


Nemzetközi használat


Az internet globális természetéből és az agrarium.eu európai célpiacából fakadóan Ön hozzájárul ahhoz, hogy az interneten minden, a felhasználói magatartásra és elfogadható tartalomra vonatkozó helyi szabályt betart. Ön tudomásul veszi azt, hogy minden személyes vagy vállalati adatot, információt és felhasználó által létrehozott tartalmat Magyarország területén, az Európai Unióban kontrollálnak, dolgoznak fel és tárolnak.
Az agrarium.eu szolgáltatás keretrendszerében vagy az azon keresztül elérhető és/vagy megjelenített szolgáltatások, termékek, funkciók és minden anyag, információ minden szavatosság nélkül, "ahogy vannak", úgy bocsáttatnak rendelkezésre.


A Felhasználási Feltételek módosítása


Felhasználó köteles a Felhasználási Feltételeket és az Adatvédelmi Nyilatkozatot időről időre áttanulmányozni. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználási Feltételeket illetve az Adatvédelmi Nyilatkozatot bármikor megváltoztassa. A módosított Felhasználási Feltételek esetén Szolgáltató az erre vonatkozó tájékoztatást annak hatályba lépését megelőző 5 napon belül a Honlapon közzéteszi. Amennyiben a Felhasználó ezt követően a szolgáltatást igénybe veszi, ezzel az új feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.


Vonatkozó jogszabályok


Szolgáltató működésére az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, a Büntető törvénykönyv, a Polgári törvénykönyv, a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. LXIII. törvény vonatkozik.
Jelen Felhasználási Feltételek 2010. június 1. napjától visszavonásig érvényesek.

Amennyiben Önnek bármilyen kérdése van a szolgáltatással kapcsolatban, vagy jogsértést vélelmez a Honlapon, akkor lépjen velük kapcsolatba a Kapcsolat link alatt.